Katma Değer Zinciri

Katma Değer Zinciri (Türkçe)

Değer yaratma süreçleri zinciridir (doğrusal veya hiyerarşik, usulen periyodik yönlendirilmemiş anlamındadır). Not: İşletme tüzel kişilik sınırlarının, bir değer yaratma zinciri veya değer zinciri ile ilişkili olması şart değildir.

Value Added Chain (English)

Sequence of value-creation processes (linear or hierarchical, formally this means directed acyclically). Note: Corporate boundaries are not necessarily relevant to a value-creation chain or value chain.

Wertschöpfungskette (-e) (Deutsch)

Sequenz von Wertschöpfungsprozessen (linear oder hierarchisch, formal bedeutet das: azyklisch gerichtet). Anmerkung: Unternehmensgrenzen sind für eine Wertschöpfungskette/Wertkette nicht zwingend relevant.

Açıklama:

Hızlı, uyumlu, esnek ve akıllı üretim sistemleri; ekonomik faaliyette yer alan tüm katılımcıları tek bir vücut gibi hareket edebilme yeteneğine zorlamaktadır. Bu yetenek, kendi kendine karar verebilen, merkezi olmayan bir organizasyon özelliği de taşıyabilmelidir.

İlgili Kavramlar:
Büyük Veri (Big Data), İnovasyon (Innovation) Katma Değer Sistemi (Value Added System), Katma Değer Süreci (Value Added Process), Katma Değer Zinciri (Value Added Chain)

GENEL

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse...