Geçerlilik (Türkçe)

Önceden tanımlanmış bir uygulama veya kullanım için belirlenmiş tanımlı gereksinimlerin incelenmesi ve test edilmesidir. Not: Bir ürün müşterinin gereksinimlerini karşılıyorsa, müşteri talep koşullarına göre, inceleme başarılı olmuş demektir.

Validation (English)

Examination, testing of described, defined requirements for a predefined application or use. Note: A product fulfills the requirements of the customer, i.e. examination according to the customer requirement specifications was successful.

Validierung (-e) (Deutsch)

Überprüfung beschriebener/festgelegter Anforderungen für einen vordefinierten Einsatzweck oder Nutzen. Anmerkung: Ein Produkt erfüllt die Anforderungen des Kunden, das heißt die Lastenheft-Überprüfung ist erfolgreich.

Açıklama:

Geçerlilik konusu dijital sistemdeki her aşamada önemlidir. Kritik öneme sahip ürün gruplarındaki her aşamada, geçerliliğin uygulanmasına yönelik programlar yapılmaktadır. Geçerlilik (validation), doğrulama (verification) ile karıştırılabilmektedir. Genelde, geçerlilik çalışmasında, doğru ürün veya hizmetin yapılıp yapılmadığı sorgulanırken; doğrulama sürecinde, ürün veya hizmetin, doğru yapılıp yapılmadığına odaklanılır.

İlgili Kavramlar:
Doğrulama (Verification), Doğrulama Testi (Verification Testing) Geçerlilik (Validation), Norm/Standart (Norm /Standard)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse...