Tip (Türkçe)

Ortak özelliklerinin niceliği ve tipleri ile karakterize edilen tanımlayıcı oluşumdur.

Type (English)

Descriptive entity that is characterized by a quantity of common properties and their type.

Typ (-r) (Deutsch)

Beschreibende Entität gekennzeichnet durch Menge von gemeinsamen Merkmalen und deren Ausprägung.

Açıklama:

Dijital değer zinciri sistemlerinde, her oluşum, değişik zamanlarda ve aşamalarda, işlem ve süreçlerde yer alabilmektedir. Her oluşum, o andaki bölüm ve tipe göre farklı anlama gelse de, ortak özellikler taşırlar.

İlgili Kavramlar:
Dijital Değer Zinciri (Digital Value Chain) Oluşum (Entity), Öge (Item), Tip (Type)

GENEL

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse...