Dönüşebilirlik (Türkçe)

Bir ögenin, planlama sürecinde, çok az bir çaba ile beklenmedik değişikliklere uyum gösterebilme özelliğidir.

Transformability (English)

Characteristic of an item, to adopt it with little effort to changes which were unknown during planning.

Wandelbarkeit (-e) (Deutsch)

Eigenschaft eines Gegenstands , ihn mit geringem Arbeitsaufwand an Änderungen, die zum Planungszeitpunkt nicht bekannt waren, anzupassen

Açıklama:

Teknolojinin egemen dünyasında her şey, artan hızda dönüşüm sürecindedir. Dijital dönemin esnek ve uyumlu üretim sistemine ayak uydurabilmek için, tüm sistemin çalışanları ile dönüşüm yeteneğine sahip olması gerekmektedir.

İlgili Kavramlar:
Akıllı Öğrenim Sistemi (Smart Learning System) Dijital Dönüşüm (Digital Transformation), Dönüşebilirlik (Transformability)

SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse...