İzlenebilirlik (Türkçe)

İzlenebilirlik, dijital değer yaratma zincirindeki tüm ham maddeleri, üreticileri, yukarı yönlü tedarikçileri, tek tek parçaları veya montajları ve ayrıca, tüm ürünü ve tüketicilerini tam olarak izleme yeteneğini ifade eder.

Traceability (English)

Traceability, refers to the ability to fully trace all raw materials, producers, upstream suppliers, individual parts or assemblies as well as the complete product and its consumers in the digital value creation chain.

Rückverfolgbarkeit (-e) (Deutsch)

Rückverfolgbarkeit bezieht sich auf die Fähigkeit, alle Rohstoffe, Hersteller, vorgelagerten Lieferanten, Einzelteile oder Baugruppen sowie das gesamte Produkt und seine Verbraucher in der digitalen Wertschöpfungskette vollständig zurückzuverfolgen.

Açıklama:

Ürünün ne zaman, nerede ve kim tarafından üretildiğini, işlendiğini, depolandığını, nakledildiğini, kullanıldığını veya atıldığını belirlemek her zaman mümkündür.Bu süreçte, ürünün niteliğine bakılmaz. İzlenebilirlikteki akış iki yönlü çalışır; üreticiden tüketiciye ve tüketiciden üreticiye.

İlgili Kavramlar:
Dijital Hammadde (Digital Raw Material) Dijital Katma Değer (Digital Value Added) Dijital Tedarik Zinciri (Digital Supply Chain), İzlenebilirlik (Traceability)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ GENEL SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
HELLO INDUSTRIE 4.0 GLOSSARY, www.kuka.com/-/media/kuka-c...