Kırılma Noktası (Türkçe)

Bir durum, süreç veya sistemdeki kritik nokta veya bunun ötesinde, genellikle durdurulamayan bir etkinin veya değişikliğin gerçekleştiği durumdur.

Tipping Point (English)

The critical point in a situation, process, or system beyond which a significant and often unstoppable effect or change takes place.

Tipping-Point (-r) (Deutsch)

Der kritische Punkt in einer Situation, einem Prozess oder einem System, ab dem ein signifikanter und oft unhaltbarer Effekt oder eine Änderung auftritt.

Açıklama:

Yazar Malcom Gladwell, çok okunan 'Tipping Point' başlıklı kitabında, küçük şeylerin nasıl büyük etkiler yaratabildiğini örneklerle anlatır. 'Tipping Point' kavramını, kritik değişim noktası veya eşik noktası olarak tanımlar. Bu noktada yaşanan gelişmelerin üç önemli özelliğini; bulaşıcılık (yayılma etkisi), küçük nedenlerin büyük etkiler yaratabilmesi ve dramatik değişim olarak ifade eder. Sanayi 4.0 döneminde ise, kırılma noktalarını destekleyen faktörler; sürekli genişleyen bağlantılar, akıllı fabrikaların ortaya çıkması, büyük veri ve müşteri ihtiyaçları olarak ifade edilmektedir.

İlgili Kavramlar:
Açık Kaynaklı Yazılım (Open Source Software), Dönüm Noktası (Turning Point) Kırılma Noktası (Tipping Point), Kitlesel Fonlama (Crowdfunding), Kitlesel Kaynak Kullanımı (Crowdsourcing) Kritik Nokta (Critical Point)

GENEL SANAYİ 4.0/ÜRETİM TOPLUM

Kaynak:
MARRIAM-WEBSTER.COM, www.merriam-webster.com/dic...