Doğru Zamanlama (Türkçe)

Ayrıntılı bir şekilde belirlenmiş zamansal doğruluktur. Not: Olaylara kesin olarak tanımlanmış zamanlarda yanıt verilmeli veya olaylar, belirli zamanlarda harekete geçirilmelidir. Örneğin; öncesi değil, sonrası değil, belirli bir zaman aralığında.

Timeliness (English)

Temporal correctness that has yet to be specified in detail. Note: Response must be given to events at precisely defined times or events must be triggered at defined times, e. g. not before, not after, or within a specified time interval.

Rechtzeitigkeit (-e) (Deutsch)

Näher zu spezifizierende zeitliche Korrektheit.Anmerkung: Es muss zu fest bestimmten Zeiten auf Ereignisse reagiert werden oder Ereignisse müssen zu definierten Zeitpunkten ausgelöst werden, z. B. nicht früher als, nicht später als oder in einen bestimmten Zeitintervall

Açıklama:

Akıllı üretim sisteminin, gerçek zamanlı çalışması anlamında da kullanılır. Gerçek zamanlı çalışma, işlem ve olayların doğru zamanlamasını zorunlu kılar. Bazı durumlarda aynı zamanlı kavramı da kullanılmaktadır.

İlgili Kavramlar:
Doğru Zamanlama (Timeliness), Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi (Real Time Operating System) Tam Zamanında (Just In Time)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse...