Terim (Türkçe)

Nesnelerin yığınlarından, soyutlama yoluyla nesnelerin ortak özelliklerini belirleyen düşünce birimidir (DIN 2342-1'den alınmıştır). Not: Terim bir terminolojinin parçası olabilir.

Term (English)

Conceptual unit formed by abstraction from a set of items by determining the common properties of these items [adapted from DIN 2342-1]. Note: A term can be part of a terminology.

Begriff (-r) (Deutsch)

Denkeinheit, die aus einer Menge von Gegenständen unter Ermittlung der diesen Gegenständen gemeinsamen Eigenschaften mittels Abstraktion gebildet wird [DIN 2342-1]. Anmerkung: Ein Begriff kann Teil einer Terminologie sein.

Açıklama:

Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarımı ifade eder.

İlgili Kavramlar:
Semantik (Semantics), Terim (Term)

GENEL

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse...