Sistem (Türkçe)

Birbirleriyle ilişkili olan bileşenlerin tamamıdır.

System (English)

Multitude of components that are all related to each other.

System (-s) (Deutsch)

Menge von Komponenten, die in Beziehung stehen.

Açıklama:

Klasik olarak sistem; bir oluşum içerisindeki tüm nesnelerin etkileşim ve ilişkilerini özetler. Dijital dönemde, sistem; akıllı ürünler, akıllı makineler, akıllı fabrikalar, tedarikçiler ve müşterilerin de katılımıyla ve bunlara büyük verinin de eklenmesiyle, farklı bir boyuta ulaşmıştır.

İlgili Kavramlar:
Çekirdek Sermaye (Seed Capital) Girişim (Start Up), Girişimcilik (Entrepreneurship) Kitlesel Fonlama (Crowdfunding), Kitlesel Kaynak Kullanımı (Crowdsourcing) Risk Sermayesi (Venture Capital), Şirket İçinde Girişim (Spin Off)

GENEL

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse...