Anlamdaş (Türkçe)

Aynı kavram için farklı isimler veya adlandırmalardır. Not: İçeriğe bağlı olarak, eş anlamlılardan biri daha yaygın olarak kullanılabilir.

Synonym (English)

Different names or designations for the same concept. Note: Depending on the context, one of the synonyms may be used more commonly

Synonym (-s) (Deutsch)

Unterschiedliche Namen oder Bezeichnungen für dasselbe Konzept. Anmerkung: Abhängig vom Kontext kann eines der Synonyme häufiger verwendet werden.

Açıklama:

Bu tür kelimeler genelde birbirlerinin yerini tutabilir. Türkçede anlamdaş kelimelerin birisi genellikle yabancı kökenlidir.

İlgili Kavramlar:
Anlamdaş (Synonym), Eş Adlı (Homonym), Eş Anlamlı (Synonym)

GENEL

Kaynak:
FROUNHOFER.DE, i40.iosb.fraunhofer.de/Synonym