Bit (İkili Sayı) (Türkçe)

Bir bilgisayarın işleyebileceği ve depolayabileceği en küçük veri birimidir.

Bit (Binary Digit) (English)

The smallest unit of data that a computer can process and store.

Bit (-s)(Binary Digit) (Deutsch)

Die kleinste Dateneinheit, die ein Computer bearbeiten und speichern kann.

Açıklama:

Bir 'bit' ,1 ve 0 olmak üzere sadece iki değere sahiptir. Bir üst birimi, BYTE'dır ve 8 bit'den oluşur. Dijital dönemin en belirleyici özelliği ve en değerli girdisi "Büyük Veri (Big Data)" dir. Verinin temel temsili 'bit'ler üzerinden yapılmaktadır. Bit'ler, elektrik yüklerini tutan kapasitörler kullanılarak bellekte saklanır. Yük, her bir 'bit'in durumunu belirler. Başlıcaları, sırasıyla; Giga,Tera,Peta, Exa, Zetta,Yotta BYTE'dır.

İlgili Kavramlar:
Bellek Birimleri (Memory Units) Bit (İkili Sayı) (Bit (Binary Digit)), Büyük Veri (Big Data), İkili Mantık (Binary Logic)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
TECHTARGET.COM, www.techtarget.com/whatis/d...