Sürü Bilişim (Türkçe)

İstenildiğinde, özerk ve merkezi olmayan bir bilişim sistemi yaratmak için, ağ ve bulut özelliklerinin bütünleştirilmesidir.

Swarm Computing (English)

Combines network and cloud capabilities to create on-demand, autonomic and decentralized computing.

Swarm-Computing (-s) (Deutsch)

Kombiniert Netzwerk- und Cloud-Fähigkeiten, um autonomes und dezentrales On-Demand-Computing zu erstellen.

Açıklama:

Üretim sistemlerinin içerisinde, giderek daha fazla cihaz mikrodenetleyiciler ve sensörlerle donatıldığından, bu cihazların birlikte hareket edebilmesi için sürü bilişimi kullanılabilmektedir. Özerk hareket edebilen sistemlerin belirli bir amaca yönelik sürü formunda çalıştırılabilmesi için, ağ ve bulut teknolojileri bir arada kullanılır. Örnek; sürü dronlar vb.

İlgili Kavramlar:
Sürekli Akış İmalatı (Continuous Flow Manufacturing), Sürekli Akış Süreci (Continuous Flow Process) Sürekli Akış Üretimi (Continuous Flow Production) Sürekli İmalat (Continuous Manufacturing) Sürekli İşleme (Continuous Processing) Sürekli Üretim (Continuous Production) Tam Zamanında Tekniği (Just In Time Technique), Yalın İmalat (Lean Manufacturing)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
ATOS.NET, atos.net/content/mini-sites...