Denetleyici Kontrol ve Veri Toplama

Denetleyici Kontrol ve Veri Toplama (Türkçe)

Sistemleri veya süreçleri izlemek ve kontrol etmek için, gerçek zamanlı veri toplayan bir bilgisayar sistemidir.

Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) (English)

A computer system which gathers real-time data to monitor and control systems or processes.

Überwachungskontrolle und Datenerfassung (-e) (SCADA) (Deutsch)

Ein Computersystem, das Echtzeitdaten sammelt, um Systeme oder Prozesse zu überwachen und zu steuern.

Açıklama:

Denetleyici kontrol ve veri toplama (SCADA) sistemleri ile iş süreçleri yakın ve uzak yerlerden kontrol edilebilir. Süreç kontrolünde, veriler; gerçek zamanlı olarak izlenir, toplanır ve işleme alınır. Arayüzler aracılığıyla, cihazlarla doğrudan etkileşim imkanı sağlanır. Ayrıca, bu sistemler, arıza süresini azaltmada ve sistemdeki sorunları iletmede yardımcı olduklarından, verimlilik artışına katkı sağlarlar.

İlgili Kavramlar:
Denetleyici Kontrol ve Veri Toplama (Supervisory Control and Data Acquisition), Endüstriyel Kontrol Sistemleri (Industrial Control Systems) İnsan Makine Arayüzü (Human Machine Interface), Programlanabilir Mantık Denetleyicisi (Programmable Logic Controller), Uzak Terminal Birimi (Remote Terminal Unit)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
BELLIMO INTERNET OF THING (IoT) GLOSSARY OF TERMS www.belimo.com, TECHOPEDIA.COM www.techopedia.com/definiti...