Durum Dünyası (Türkçe)

Bilgi dünyasında güncel olarak toplanan bilgilerin tümüdür.

State World (English)

Totality of information currently collected in the information world

Zustandswelt (-e) (Deutsch)

Gesamtheit der aktuell erfassten Informationen in der Informationswelt

Açıklama:

Gerçek zamanlı ölçümler ve parametrelerden gelen tüm bilgi ve verilerin tamamıdır. Dijital dünyada çalışanlar genelde bir model, durum, arşiv, fiziksel ve siber dünya ile karşı karşıyadır.

İlgili Kavramlar:
Arşiv Dünyası (Archive World), Durum (State), Durum Dünyası (State World), Fiziksel Dünya (Physical World), Model Dünyası (Model World), Siber Dünya (Cyberworld)

SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse...