Durum (Türkçe)

Bir nesnenin özelliklerinin belirli bir zamanda ortaya çıkışıdır. Not 1: Bir nesne belirli bir zamanda yalnızca bir duruma sahip olabilir. Not 2: Herhangi bir zamana dayanmaksızın da, duruma yönelik açıklamalar yapılabilir.

State (English)

Manifestation of the characteristics of an object at a certain point in time. Note 1: An object can only have one state at any point in time. Note 2: Statements about a state can be made without any specific reference to a time.

Zustand (-r) (Deutsch)

Ausprägung von Eigenschaften eines Objekts zu einem bestimmten Zeitpunkt. Anmerkung 1: Zu einem bestimmten Zeitpunkt kann ein Objekt nur einen Zustand haben. Anmerkung 2: Aussagen zu einem Zustand können auch ohne den direkten Zeitbezug gemacht werden.

Açıklama:

Dijital dönemin en belirgin özelliklerinden biri; makineler, ürünler ve tüm katılımcılar arasında yüksek hızda veri transferidir. Özellikle ürün ve makinelerin, durumlarına yönelik gönderdiği sağlıklı bilgiler bakım ve onarım konularında başarılı sonuçlar elde edilmesine yardımcı olurlar.

İlgili Kavramlar:
Durum (State), Durum Dünyası (State World), Kestirimci Bakım (Predictive Maintenance)

GENEL SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse...