Şirket İçinde Girişim

Şirket İçinde Girişim (Türkçe)

Bir şirket mevcut işinin yeni hisselerini satarak veya dağıtarak, yeni bir bağımsız şirket yarattığında, buna 'spin-off' denir.

Spin Off (English)

When a company creates a new independent company by selling or distributing new shares of its existing business, this is called a spin-off.

Ableger (-r) (Deutsch)

Wenn ein Unternehmen ein neues unabhängiges Unternehmen gründet, indem es neue Anteile seines bestehenden Geschäfts verkauft oder vertreibt, spricht man von einem Ableger.

Açıklama:

Şirket içinde girişimler (Spin Off) bir işletmenin bir bölümüne ait yeni hisselerin satışı veya dağıtımı yoluyla, bağımsız bir şirketin kurulmasıyla ortaya çıkar. Genelde, bu şirketlerin, bağımsız işletmeler olarak, daha büyük bir işletmenin parçaları olmaktan daha fazla değer kazanması beklenir. Bir 'spin off' ayrıca, bir 'spin out' olarak da bilinir.

İlgili Kavramlar:
Ağ Oluşturma (Networking), Akıllı Makineler (Smart Machines), Bulut Bilişim (Cloud Computing), Sensör (Sensor), Sürü Bilişim (Swarm Computing), Yapay Zeka (Articficial Intelligence)

GENEL

Kaynak:
INVESTOPEDIA.COM, www.investopedia.com/terms/...