Girişim (Türkçe)

Faaliyetlerinin ilk aşamasında olan işletmedir.

Start Up (English)

A company in the first stage of its operations.

Start-up (-s) (Deutsch)

Ein Unternehmen in der ersten Stufe seiner Geschäftstätigkeit.

Açıklama:

Genel olarak, faaliyetlerinin başlangıç aşamasında olan şirketlerin, gelişmiş bir iş planı ve yeterli finansmanı yoktur. Kurucuları tarafından finansa edilirler. Kurucuların pazara sunmak istediği tek bir ürün, hizmet ve/veya teknolojiye odaklanırlar. Girişim yatırımı belirli bir aşamaya ulaştığında, dışarıdan yatırım çekebilirler. Yeni dijital dönem girişimciliğe farklı bir boyut ve anlam getirmiş; girişimcilik ekosistemi, özellikleri ve çalışma yöntemlerinde önemli değişikliklere yol açmıştır.

İlgili Kavramlar:
Çekirdek Sermaye (Seed Capital) Girişim (Start Up), Girişimcilik (Entrepreneurship) Kitlesel Fonlama (Crowdfunding), Kitlesel Kaynak Kullanımı (Crowdsourcing) Risk Sermayesi (Venture Capital), Şirket İçinde Girişim (Spin Off)

GENEL

Kaynak:
INVESTOPEDIA.COM, www.investopedia.com/terms/...