Toplum 5.0 (Türkçe)

Siber uzay ve fiziksel uzayı üst düzeyde bütünleştiren bir sistemle, sosyal sorunları çözerek, ekonomik ilerlemeyi dengeleyen insan merkezli bir toplumdur.

Society 5.0 (English)

A human centered society that balances economic advancement with the resolution of social problems by a system that highly integrates cyberspace and physical space.

Gesellschaft 5.0 (-e) (Deutsch)

Eine menschenzentrierte Gesellschaft, die wirtschaftlichen Fortschritt mit der Lösung sozialer Probleme durch ein System in Einklang bringt, das Cyberspace und physischen Raum in hohem Maße integriert.

Açıklama:

Japonya'da, '5. Toplum ve Teknoloji Temel Planı'nda önerilen bir çerçevedir. Avlanma toplumu (Toplum 1.0), tarım toplumu (Toplum 2.0), sanayi toplumu (Toplum 3.0) ve bilgi toplumu (Toplum 4.0)'dan sonra gelen Toplum 5.0'da; siber uzay ve fiziksel uzay arasında yüksek derecede yakınsama öngörülür. Toplum 5.0'da, siber uzayda; fiziksel uzaydaki sensörlerden gelen çok miktarda bilgi birikir. Bu büyük veri, yapay zeka ile analiz edilir. Sonuçlar çeşitli şekillerde fiziksel uzaya yansıtılır. Toplum 5.0'da, insanlar, nesneler ve sistemlerin hepsi siber uzayda birbirine bağlıdır.

İlgili Kavramlar:
Bilgi Toplumu (Information Society) Büyük Veri (Big Data), Fiziksel Uzay (Physical Space) Sanayi 4.0 (Industry 4.0), Siber Uzay (Cyberspace) Toplum 5.0 (Society 5.0), Yapay Zeka (Articficial Intelligence)

GENEL TOPLUM

Kaynak:
JAPAN CABINET OFFICE, www8.cao.go.jp/cstp/english...