Biyometrik (Türkçe)

Bir bireyin iddia edilen kimliğini tanımlamak veya doğrulamak için kullanılan, ölçülebilir fiziksel veya davranışsal özellikleridir.

Biometrics (English)

Measurable physical characteristics or personal behavioral traits used to identify, or verify the claimed identity, of an individual.

Biometrie (-e) (Deutsch)

Messbare physische Merkmale oder persönliche Verhaltenseigenschaften, mit denen die geforderte Identität einer Person identifiziert oder überprüft wird.

Açıklama:

Bireylerin fiziki ve davranışsal özelliklerini inceleyerek birbirinden ayırt edilmesini sağlayan bilim dalı kapsamında, biyometrik sistemler; (1.İnsanların kimliklerini onaylamak amacıyla biyometrik niteliklerini inceleyen sistemler, 2. Bireylerin herhangi bir veri ya da nesneye sahip olmadan yalnızca kendilerini kullanarak sisteme giriş yapmalarına olanak sağlayan sistemler) bireylerin ölçülebilir fiziksel ve davranışsal özelliklerini tanıyarak, kimlik belirlemek amacıyla kullanılır. Yüz görüntüleri, parmak izleri ve el yazısı buna örnektir.

İlgili Kavramlar:
Biyometrik (Biometrics), Biyometrik Bilgi (Biometric Information) Biyometrik Sistem (Biometric System) Güvenlik (Security)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ GENEL SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
NIST GLOSSART OF KEY INFORMATION SECURITY TERMS nvlpubs.nist.gov/nistpubs/i... web ilavesi