Akıllı Üretim (Türkçe)

Akıllı fabrika ve akıllı ürün arasındaki diyalogdur.

Smart Production (English)

Dialogue between smart factory and smart product.

Smart Produktion (-e) (Deutsch)

Dialog zwischen Smart Factory und Smart Product.

Açıklama:

Bir üretim sürecinin; tamamen ağa bağlı, dijitalleşmiş bir değer zinciri sisteminden oluşmasını ifade eder.

İlgili Kavramlar:
Akıllı Fabrika (Smart Factory), Akıllı Makineler (Smart Machines), Akıllı Üretim (Smart Production), Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (Industrial Internet of Things), Geleceğin Fabrikası (Future Factory) İnsansız Fabrikalar (Lights out Manufacturing)

SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse...