Akıllı Sözleşme (Türkçe)

Alıcı ve satıcı arasındaki sözleşmenin doğrudan kod satırlarına yazılmasıyla kendi kendini yürüten bir sözleşmedir.

Smart Contract (English)

A self-executing contract with the terms of the agreement between buyer and seller being directly written into lines of code.

Smart Vertrag (-r) (Deutsch)

Ein selbst durchführender Vertrag, bei dem die Bedingungen der Vereinbarung zwischen Käufer und Verkäufer direkt in Programmierzeilen geschrieben werden.

Açıklama:

Akıllı sözleşmeler, ilişkili tarafların kapsam üzerinde anlaşmalarından sonra hazırlanıp, kriptografik olarak imzalanıp, blok zincire yüklenirler. Yüklenmiş sözleşmeler, blok zincir üzerinde olan diğer bileşenlerle etkileşim kurabilirler (kendisi diğer bileşenlere yada diğer bileşenler sözleşmeye bilgi içeren mesajlar gönderebilir).

İlgili Kavramlar:
Akıllı Ağ Oluşturma (Smart Networking) Akıllı Şebeke (Smart Grid), Akıllı Şehir (Smart City), Güç Yönetimi (Power Management) Internet Protokolü Üzerinden Elektrik (Electricity Over Internet Protocol) Veri Modellemesi (Data Modelling)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ TOPLUM

Kaynak:
INVESTOPEDIA.COM, www.investopedia.com/terms/...