Akıllı Veri (Türkçe)

Bilgi işlemeyi hızlandırabilecek geçerli, iyi tanımlanmış, anlamlı bilgilere sahip verilerdir.

Smart Data (English)

Data that has valid, well-defined, meaningful information that can expedite information processing.

Smart Daten (-pl) (Deutsch)

Daten mit gültigen, genau definierten und aussagekräftigen Informationen, die die Informationsverarbeitung beschleunigen können.

Açıklama:

Akıllı veriler, daha fazla veri konsolidasyonu ve analitiği için bir alt analiz platformuna gönderilmeden önce toplama noktasında kullanılabilecek şekilde biçimlendirilmiş dijital bilgidir. Akıllı veri yapısının, yönlendirme yapabilmesi, öğrenen yapılar olması, olası sorunlar konusunda kullanıcıları önceden uyarabilmesi hedeflenmektedir.

İlgili Kavramlar:
Akıllı Veri (Smart Data), Büyük Veri (Big Data), Veri Bilimi (Data Science)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
TECHTARGET.COM, whatis.techtarget.com/defin...