Sanayi 4.0 Bileşen Yeteneği

Sanayi 4.0 Bileşen Yeteneği (Türkçe)

Bir sanayi 4.0 bileşeninin, bir uygulama alanında etki yaratma potansiyelidir. Not 1: Yetenekler uyarlanabilir ya da hiyerarşik olarak yapılandırılabilir. Not 2: Yetenek genellikle becerinin eş anlamlısı olarak kullanılır. Not 3: Yetenekler hizmetler aracılığıyla uygulanabilir. Not 4: Sonuç, fiziksel dünyada ölçülebilir bir etkiyle kendini gösterir.

Skill of an Industry 4.0 Component (English)

Potential of an Industrie 4.0 component to achieve an effect within a domain. Note 1: Skill can be orchestrated and hierarchically structured. Note 2: Capability is often used as synonym to skill. Note 3: Skills can be made executable via services. Note 4: The impact manifests in a measurable effect within the physical world.

Fähigkeit einer Industrie 4.0 Komponente (-e) (Deutsch)

Potenzial einer Industrie 4.0 Komponente, eine Wirkung in einer Domäne zu erzielen. Anmerkung 1: Fähigkeiten können orchestrierbar bzw. hierarchisch strukturierbar sein. Anmerkung 2: Häufig wird im Englischen der Begriff Capability synonym zu Skill verwendet. Anmerkung 3: Fähigkeiten können durch Dienste ausführbar gemacht werden. Anmerkung 4: Die Wirkung äußert sich in einem messbaren Effekt in der physischen Welt.

Açıklama:

Sanayi 4.0 bileşenlerinde aranan şartlar ve özelliklerin, sistem kurulumundan önce belirlenmesi önemlidir. Aranacak başlıca şartlar ve özelllikler; semantik, iletişim ve etkileşim yeteneği, güvenlik, normlara uyum vb. hususları kapsamaktadır.

İlgili Kavramlar:
İletişim Davranışı (Communication Behaviour), İletişim ve Tanıtımın Sınıflandırılması (Classification of Communication and Presentation (CP Classification)), Sanayi 4.0 Bileşen Yeteneği (Skill of an Industry 4.0 Component), Sanayi 4.0 Bileşeni (Industry 4.0 Component)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse...