Altı Sigma (Türkçe)

Bir süreçte, hataları ortadan kaldırmak için, disiplinli, veri odaklı bir yaklaşım ve yöntemdir.

Six Sigma (English)

A disciplined, data-driven approach and methodology for eliminating defects in any process .

Sechs-Sigma (-e) (Deutsch)

Ein disziplinierter, datengesteuerter Ansatz und eine Methodologie zur Beseitigung von Defekten in jedem Prozess.

Açıklama:

İmalat süreçlerinin ve ürünlerin önceden belirlenmiş kalite standartlarına uygunluğunu gösterme ve kontrol etme yöntemidir. Operasyonlarda mükemmelliğin sağlanması amacıyla, işletmelerde süreçlerin tanımlanması, ölçülmesi, incelenmesi, iyileştirilmesi ve kontrolü için, kolay ve etkili istatistik araçlarının kullanıldığı bir yönetim stratejisidir. Genel olarak, bir işletmede Altı Sigma'ya ulaşmak için, bir milyon işlemde 3,4'den fazla hata üretilmemesi beklenir.

İlgili Kavramlar:
Altı Sigma (Six Sigma), İş Teknolojisi Yönetimi (Business Technology Management) Kurumsal Kaynak Planlaması (Enterprise Resouce Planning), Operasyonel Mükemmellik (Operational Excellence) Operasyonel Yönetim (Operational Management) Proje Yönetimi (Project Management)

Kaynak:
MANUFACTURING.GOV, www.manufacturing.gov/gloss...