Altı Sigma (Türkçe)

Mevcut bir süreçte kaç hata olduğunu ölçen ve bunları sistematik olarak ortadan kaldırmayı amaçlayan bir kalite iyileştirme iş metodolojisidir.

Six Sigma (English)

A business methodology for quality improvement that measures how many defects there are in a current process and seeks to systematically eliminate them.

Sechs-Sigma (-e) (Deutsch)

Eine Geschäftsmethode zur Qualitätsverbesserung, die misst, wie viele Fehler in einem bestehenden Prozess vorhanden sind, und versucht, diese systematisch zu beseitigen.

Açıklama:

İmalat süreçlerinin ve ürünlerin önceden belirlenmiş kalite standartlarına uygunluğunu gösterme ve kontrol etme yöntemidir. Operasyonlarda mükemmelliğin sağlanması amacıyla, işletmelerde süreçlerin tanımlanması, ölçülmesi, incelenmesi, iyileştirilmesi ve kontrolü için, kolay ve etkili istatistik araçlarının kullanıldığı bir yönetim stratejisidir. Genel olarak, bir işletmede Altı Sigma'ya ulaşmak için, bir milyon işlemde 3,4'den fazla hata üretilmemesi beklenir.

İlgili Kavramlar:
Altı Sigma (Six Sigma), İş Teknolojisi Yönetimi (Business Technology Management) Kurumsal Kaynak Planlaması (Enterprise Resouce Planning), Operasyonel Mükemmellik (Operational Excellence) Operasyonel Yönetim (Operational Management) Proje Yönetimi (Project Management)

GENEL SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
TECHTARGET.COM, www.techtarget.com/searchci...