Yazılım Tanımlı Herhangi Bir Şey/Herşey

Yazılım Tanımlı Herhangi Bir Şey/Herşey (Türkçe)

Bilgi teknolojileri dünyasında meydana gelen yeni değişiklikleri ifade eden önemli ancak, belirsiz bir terimdir. Farklı donanım türlerini kontrol etmede, yazılım sistemlerinin daha büyük bir rol almasını destekleyen bir harekettir.

Software Defined Anything/Everything(SDx) (English)

An important yet ambiguous term that refers to new changes happening in the IT world. It is a movement toward promoting a greater role for software systems in controlling different kinds of hardware .

Software-Defined Anything/Everything (SDx) (Deutsch)

Ein wichtiger, aber mehrdeutiger Begriff, der sich auf neue Änderungen in der IT-Welt bezieht. Es ist eine Bewegung zur Förderung einer größeren Rolle von Softwaresystemen in der Steuerung verschiedener Arten von Hardware.

Açıklama:

Yazılım tanımlı herhangi bir şey/herşey (SDx); gelişen ağ topolojilerini destekleyen, ağa bağlanabilir bir araç olarak açıklanmaktadır. SDx, kendi cihazını getir (Bring Your Own Device, BYOD) hareketi ile de bağlantılıdır. BYOD hareketi, temelde, geleneksel iş istasyonlarından, taşınabilir akıllı telefonlara ve tabletlere kadar, ağ verilerini kontrole açmıştır.

İlgili Kavramlar:
Hizmet Olarak Yazılım (Software as a Service) Kendi Cihazını Getir (Bring Your Own Device) Yazılım Tanımlı Herhangi Bir Şey/Herşey (Software Defined Anything/Everything)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
TECHOPEDIA.COM, www.techopedia.com/definiti...