Benzetim (Türkçe)

Benzetim, araştırmacıların veya geliştiricilerin bazı özgün olayların modelini çıkarttıkları her türlü araştırma veya geliştirme projesidir.

Simulation (English)

A simulation is any research or development project where researchers or developers create a model of some authentic phenomenon.

Simulation (-e) (Deutsch)

Eine Simulation ist ein Forschungs- oder Entwicklungsprojekt, bei dem Forscher oder Entwickler ein Modell eines authentischen Phänomens erstellen.

Açıklama:

Bir bilgisayar simülasyonu, bilgisayarın gerçek dünya sürecini veya sistemini taklit etmek için kullanılmasıdır. Bir sistemin dinamik tepkileri, büyük ölçüde öncekine göre modellenen başka bir sistemin davranışıyla temsil edilir.Benzetim, gerçek sistemin bir modelini veya matematiksel bir tanımını gerektirir. Bu, seçilen sistemin temel özelliklerini veya davranışlarını kapsayan bilgisayar programları şeklindedir. Burada, model temelde sistemin bir temsilidir. Benzetim sürecinin sistemin zaman içindeki işleyişini gösterdiği bilinmektedir.

İlgili Kavramlar:
Benzetim (Simulation), Dijital İkiz (Digital Twin), Model (Model), Sanal Gerçeklik (Virtual Reality), Tam Sanallaştırma (Full Virtualization) Yapay Zeka (Articficial Intelligence)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
TECHOPEDIA, www.techopedia.com/definiti...