Paylaşım Ekonomisi (Türkçe)

Genellikle, topluluk tabanlı bir çevrim içi platform tarafından kolaylaştırılan mal ve hizmetlere erişim, tedarik veya paylaşma konusunda, uçtan uca ilişkiye dayalı olarak tanımlanan bir ekonomik modeldir.

Sharing Economy (English)

An economic model defined as a peer-to-peer (P2P) based activity of acquiring, providing, or sharing access to goods and services that is often facilitated by a community-based on-line platform.

Sharing Economy (-e) (Deutsch)

Ein Wirtschaftsmodell, das im Grunde als Peer-to-Peer-Aktivität (P2P) definiert ist, bei der der Zugang zu Waren und Dienstleistungen erworben, bereitgestellt oder geteilt wird, was häufig durch eine Community-basierte Online-Plattform ermöglicht wird.

Açıklama:

Ekonomik değerleri paylaşmak, bireylerin ve grupların az kullanılan veya kullanılmayan varlıklardan para kazanmalarını sağlar. Paylaşım ekonomisinde, kullanılmayan eşyalar, arabalar, odalar ve atıl varlıklar kiralanabilir. Bu şekilde, fiziksel varlıklar hizmet olarak paylaşılır.

İlgili Kavramlar:
Büyük Veri (Big Data), Paylaşım Ekonomisi (Sharing Economy), Tüketiciden Tüketiciye (Consumer to Consumer) Uçtan Uca (Peer to Peer)

GENEL TOPLUM

Kaynak:
INVESTOPEDIA.COM, www.investopedia.com/terms/...