Hizmet Sağlayıcısı (Türkçe)

Bir hizmeti sağlayan oluşum veya organizasyondur.

Service Provider (English)

Entity or organization that provides a service.

Dienstanbieter (-r) (Deutsch)

Entität oder Organisation, die einen Dienst bereitstellt

Açıklama:

Sunulan hizmetlerin içerikleri, yapıları ile hizmetle ilgili sorumluluk ve güvenilirlik; hizmet sağlayıcısında aranan önemli özelliklerdir.

İlgili Kavramlar:
Bilgi Yönetimi (Knowlegde Management) Hizmet (Service), Hizmet Sağlayıcısı (Service Provider), Hizmet Yönlendirmesi (Service Orientation), Hizmetlerin İnterneti (Internet of Services) Veri Analitiği (Data Analitics)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse...