Hizmet Yönlendirmesi (Türkçe)

Gevşek bağlanmış hizmetlerin kolayca değiştirilmesini, eklenmesini ve kaldırılmasını sağlayan değerler dizisidir.

Service Orientation (English)

Paradigm which enables the straightforward exchange, addition or removal of loosely coupled services.

Serviceorientierung (-e) (Deutsch)

Paradigma, das das einfache Austauschen, Hinzufügen und Entfernen von lose gekoppelten Diensten ermöglicht.

Açıklama:

İletişimin gelişmesi ile birlikte, birçok bilgiye ve kaynağına yüksek hızda erişim imkanı doğmuştur. Bu ortamda, hizmet yönlendirmesi için, verileri hedefli şekilde toplayıp analiz edenler daha başarılı olacak, zaman kaybına uğramayacaklardır. Bu amaçla, hizmet yönlendiricilerinin, çalışanlarına, uzmanlık alanlarına ek olarak, veri arama, veri toplama ve veri analizi konularında ilave eğitimler vermesi gereklidir.

İlgili Kavramlar:
Birlikte Çalışabilirlik (Interoperability), Hizmetler Arasında Koreografi (Choreography Between Services), Hizmet Kalitesi (Quality of Service) Hizmetlerin Orkestrasyonu (Orchestration of Services)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse...