Hizmet Tüketicisi (Türkçe)

Bir sunucunun hizmetini kullanan oluşum veya organizasyondur.

Service Consumer (English)

Entity or organization that consumes the service of a provider.

Dienstnutzer (-r) (Deutsch)

Entität oder Organisation, die einen Dienst eines Anbieters verwendet.

Açıklama:

Dijital dönemde, hizmet tüketicileri, mal ve hizmet üreten firmaların daha fazla içine girmeye veya mal ve hizmet üreten firmalar hizmet tüketicilerini daha fazla içine almaya başlamışlardır. Hizmet tüketicileri, özellikle ihtiyaçların yerine getirilmesi ve hizmetlerin önceden şekillenmesi açısından belirleyicidir.

İlgili Kavramlar:
Birlikte Çalışabilirlik (Interoperability), Hizmetler Arasında Koreografi (Choreography Between Services), Hizmetlerin Orkestrasyonu (Orchestration of Services)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse...