Hizmet (Türkçe)

Bir birim veya organizasyon tarafından arayüzler aracılığıyla sunulan kapsamı sınırlı işlevselliktir. Not: Bir hizmete bir veya birden fazla işlem tayin edilebilir.

Service (English)

Demarcated scope of functionality which is offered by an entity or organization via interfaces. Note: One or multiple operations can be assigned to one service

Dienst (-r) (Deutsch)

Abgegrenzter Funktionsumfang, der von einer Entität oder Organisation über Schnittstellen angeboten wird. Anmerkung: Dem Dienst können eine oder mehrere Operationen zugeordnet sein.

Açıklama:

Karmaşık sistemlerin işleyişinde, sunulan hizmetin kalitesi, yapısı, teknik ve ekonomik yeterliliği, zamanlaması ve hizmetin sunulacağı internet altyapısının hazırlanıp geliştirilmesi, toplam başarı ve verimlilikte önemli rol oynamaktadır.

İlgili Kavramlar:
Hizmet Robotu (Service Robot), İşbirlikçi Robot (Collaborative Robot, Cobot) Robotik (Robotics)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse...