Sensör (Türkçe)

Belirli fiziksel veya kimyasal özellikleri saptayan, elektrik sinyaline dönüştüren ve bunları dijital olarak işleyen cihazdır.

Sensor (English)

Device, determining certain physical or chemical characteristics and transforming them into an electrical signal and making them digitally process able.

Sensor (-r) (Deutsch)

Gerät, das bestimmte physikalische oder chemische Eigenschaften ermitteln, in ein elektrisches Signal umwandeln und digital verarbeiten können.

Açıklama:

Sensörler (algılayıcılar), dijital ve fiziksel dünyalar arasındaki boşluğu kapatmaya yardım eden nesnelerin internetinin omurgasını oluşturur. Sensör verilerini bağlayan ve işleyen teknoloji/merkez, 'sensor hub' olarak adlandırılır.

İlgili Kavramlar:
Nesnelerin İnterneti (Internet of Things), Sensör (Sensor), Sensör Veri Toplama (Sensor Data Acquisition), Veri Toplama (Data Acquisition)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
BELLIMO INTERNET OF THINGS (IOT) GLOSSARY OF TERMS www.belimo.com/mam/americas...