Büyük Veri (Türkçe)

Büyük veri, gelişmiş içgörü, karar verme ve süreç otomasyonu sağlayan düşük maliyetli, yenilikçi bilgi işleme biçimleri gerektiren yüksek hacimli, yüksek hızlı ve/veya yüksek çeşitlilikteki bilgi varlıklarıdır.

Big Data (English)

Big data is high-volume, high-velocity and/or high-variety information assets that demand cost-effective, innovative forms of information processing that enable enhanced insight, decision making, and process automation.

Big Data (-s) (Deutsch)

Bei Big Data handelt es sich um hochvolumige, sehr schnelle und / oder sehr vielfältige Informationsvermögen, die kostengünstige, innovative Formen der Informationsverarbeitung erfordern, die verbesserte Einblicke, Entscheidungsbildung und Prozessautomatisierung ermöglichen.

Açıklama:

Dijital dönemin ana hammaddesi olan büyük veri, güçlü analizlerle birleştirildiğinde; gerçek zamanlı hata ve sorunların temel nedenlerini belirlemek, müşterilerin satın alma alışkanlıklarına dayanarak satış amaçlı kuponlar üretmek, yeni iş paketlerinin risklerini hesaplamak, yanlış uygulamaları tespit etmek vb. amaçlarla kullanılır.

İlgili Kavramlar:
Büyük Veri (Big Data), Karar Verme (Decision Making) Süreç Otomasyonu (Process Automation) Veri Bilimi (Data Science)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
GARTNER.COM, www.gartner.com/en/informat...