Semantik (Türkçe)

Genellikle bilgisayar programlama dillerinin öznitelikleriyle de ilişkili olan, söz dizimi kavramından ayrı bir dilbilimsel kavramdır.

Semantics (English)

A linguistic concept separate from the concept of syntax, which is also often related to attributes of computer programming languages.

Semantik (-e) (Deutsch)

Ein linguistisches Konzept, das vom Konzept der Syntax getrennt ist und häufig auch mit den Eigenschaften von Computerprogrammiersprachen zusammenhängt.

Açıklama:

Anlambilim (semantik), dilsel temsil veya simgelerin mantıklı sonuçları desteklemesi ve insanların ve makinelerin fikirleri ifade etmesi amacıyla kullanılan bir kavramdır. Bilişim teknolojisi alanında, veri ve komutların sunulma biçimini ifade eder. Anlambilim, analitik sistemler ile anlamı ve bağlamı olan verileri gerektirir.

İlgili Kavramlar:
Doğal Dil İşleme (Natural Language Processing), İçerik (Context), Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming) Semantik (Semantics), Semantik Ağ (Semantic Network) Söz Dizimi (Syntax) Veri Analitiği (Data Analitics)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
TECHOPEDIA, www.techopedia.com/definiti...