Kendinden Uyarlamalı Güvenlik

Kendinden Uyarlamalı Güvenlik (Türkçe)

Alternatif, ayarlanabilir savunma stratejileri (örn. şifreleme metodolojileri) uygulayarak, sistemleri, kullanıcıları, verileri, çalışma zamanı tehditlerine karşı koruyabilen her türden çözümlerdir.

Self Adaptive Security (English)

Systems as any solutions that are able to protect systems, users, data against runtime threats via the enforcement of alternate, adjustable defensive strategies (e.g., encryption methodologies).

Selbstadaptive Sicherheit (-e) (Deutsch)

Systeme als jede Lösungen, die Systeme, Benutzer und Daten vor Laufzeitbedrohungen schützen können, indem alternative, anpassbare Verteidigungsstrategien (z. B. Verschlüsselungsmethoden) durchgesetzt werden.

Açıklama:

Dijital teknolojilerdeki gelişmeler sonucunda, siber suçlar giderek artmaktadır. Bunlara karşı uygulanan siber savunma stratejileri; yeni ve uyumlu olmayan güvenlik protokollerine çözüm sağlayacak şekilde gelişmektedir. Bu yaklaşımla sistemlerin korunması; savunma anında gerçek zamanlı algılama ve tepki ile uyarlanarak gerçekleştirilir. Kendinden uyarlamalı güvenlik; tehditlere dinamik olarak uyum sağlayan yeni nesil içerik duyarlı güvenlik teknolojilerine dayanır.

İlgili Kavramlar:
Güvenlik (Security), Güvenlik Bilgi ve Olay Yönetimi (Security Information and Event Management) Güvenlik Operasyon Merkezi (Security Operation Center) Kendinden Uyarlamalı Güvenlik (Self Adaptive Security)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
ACM.ORG, dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/...