Güvenlik Mühendisliği

Güvenlik Mühendisliği (Türkçe)

Disiplinlerarası bir yaklaşıma sahip ve güvenli sistemlerin gerçekleştirilmesini sağlayan araçlarla ilgili mühendislik bilimidir.

Security Engineering (English)

An engineering science that have the interdisciplinary approach and related to the tools to enable the realization of secure systems.

Sicherheitsingenieur (-r) (Deutsch)

Eine Ingenieurwissenschaft, die den interdisziplinären Ansatz hat und sich auf die Werkzeuge bezieht, die die Realisierung sicherer Systeme ermöglichen.

Açıklama:

Sistem geliştirme yaşam döngüsünün odağında, müşteri ihtiyaçlarını ve güvenlik koruma gereksinimlerini belirlemek bulunur. Bunu; gerekli işlevselliği tanımlamak, gereksinimleri belgelemek ve ardından tüm sorunlu durumları dikkate alarak, tasarım, sentez ve sistem doğrulaması yapmak, takip eder. Bu konular güvenlik mühendisliğinin ilgi alanına girer.

İlgili Kavramlar:
Güvenlik (Security), Güvenlik Hizmetleri (Security Service) Güvenlik İhtiyacı (Security Requirement) Güvenlik Mühendisliği (Security Engineering), Güvenlik Politikası (Security Policy) Koruma Programı (Safety Programme), Siber Güvenlik (Cybersecurity)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ GENEL SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
CNSSI 4009-2015 , nvlpubs.nist.gov/nistpubs/S...