Güvenlik (Türkçe)

Teknik bağlamda, diğer hususların yanında işlevsel güvenlik, güvenilirlik ve bilgi güvenliği konularını da kapsayan durumdur.

Security (English)

State which in the technical context covers among other items functional safety, reliability and IT security.

Sicherheit (-e) (Deutsch)

Zustand, der im technischen Kontext unter anderem die funktionale Sicherheit (functional safety), Zuverlässigkeit (reliability) und Informationssicherheit (IT security) umfasst.

Açıklama:

Dijital dönemde çalışma sistemi içten dışa geniş bir açılımı da beraberinde getirdiğinden, bir işletmenin kendi fikirlerini, üretim sistemini, ürünlerini vb. tüm faktörlerini koruma altına alması hayati öneme sahiptir.

İlgili Kavramlar:
Güvenlik (Security), Güvenlik Hizmetleri (Security Service) Güvenlik İhtiyacı (Security Requirement) Güvenlik Mühendisliği (Security Engineering), Güvenlik Politikası (Security Policy) Koruma Programı (Safety Programme), Siber Güvenlik (Cybersecurity)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ GENEL

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse...