Koruma Programı (Türkçe)

Bir koruma programı, işle ilgili yaralanma ve hastalıklarla sonuçlanabilecek koşulları veya uygulamaları öngörmeye, tanımlamaya ve ortadan kaldırmaya hizmet eder.

Safety Programme (English)

A safety program serves to anticipate, identify, and eliminate conditions or practices that could result in work-related injuries and illnesses.

Sicherheitsprogramm (-s) (Deutsch)

Ein Sicherheitsprogramm dient dazu, Bedingungen oder Praktiken vorauszusehen, zu identifizieren und zu beseitigen, die zu arbeitsbedingten Verletzungen und Krankheiten führen können.

Açıklama:

Koruma programlarının temel amacı işyeri yaralanmaları, hastalıkları, ölümleri ve bunların yaratabileceği sosyal, ekonomik ve mali sıkıntıları önlemektir. İşyeri güvenliği ve sağlığını yönetmeyi amaçlayan programların proaktif bir yaklaşımla hazırlanması ve çalışanların da, sürece dahil olması beklenir. Etkili bir koruma programının içermesi gereken ana hususlar; yönetim taahhüdü ve çalışanların katılımı, iş sahası analizi, tehlike önleme ile kontrolü, güvenlik ve sağlık eğitimidir.

İlgili Kavramlar:
İş Süreci (Business Process) Koruma Programı (Safety Programme)

GENEL

Kaynak:
SAFEOPEDIA www.safeopedia.com/definiti...