Kaynak Verimliliği (Türkçe)

Değer yaratma zincirinin tamamında, ham maddelerin daha verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanılması ve büyük ölçüde geri dönüştürülebilmesidir.

Resource Efficiency (English)

Using raw materials more efficiently and more sustainably along the entire value creation chain and recycling them to a great extent.

Ressourceneffizienz (-e) (Deutsch)

Effizientere und nachhaltigere Nutzung von Rohstoffen entlang der gesamten Wertschöpfungskette und deren weitgehendes Recycling.

Açıklama:

Sanayi 4.0 ve nesnelerin internetinin (IoT) getirdiği yeni dijital dönem ve iş modelleri, kaynak verimliliğini de gerektiren sürdürülebilir üretim yaklaşımını desteklemektedir. Yeni dijital dönemde, ortaya çıkan iş modelleri, çalışma yöntemleri ve kullanılan teknolojiler; organizasyonlara, işletmelere, kaynak kullanımı açısından verimli şekilde yeniden yapılanma fırsatı getirmektedir. Bu da; değer zincirinde, kaynakların etkin kullanımına, verimliliğin artırılmasına, sürdürülebilir ve döngüsel ekonominin desteklenmesine katkı sağlar.

İlgili Kavramlar:
Akıllı Fabrika (Smart Factory), Dijital Dönüşüm (Digital Transformation), Döngüsel Ekonomi (Circular Economy), Kaynak Verimliliği (Resource Efficiency), Sürdürülebilir Üretim (Sustainable Production)

Kaynak:
HELLO INDUSTRIE 4.0 GLOSSARY, www.kuka.com/-/media/kuka-c...