Referans Model (Türkçe)

Belirli modelleri elde etmek için uygun değerlendirilen (tavsiye niteliğiyle), genel olarak kullanılan modeldir.

Reference Model (English)

Model which is used generally and is recognized as appropriate (with the character of a recommendation) in order to derive specific models.

Referenzmodell (-s) (Deutsch)

Modell, das allgemein genutzt wird und als zweckmäßig anerkannt ist (mit Empfehlungscharakter), um spezifische Modelle abzuleiten.

Açıklama:

Akıllı fabrika ve sistemlerde, değer zincirindeki tüm tarafların, hedef odaklı çalışabilmesi; referans model kullanarak, belirli standart ve normlara uyum göstermeleriyle mümkündür.

İlgili Kavramlar:
Endüstriyel İnternet Referans Mimarisi (Industrial Internet Reference Architecture), OPC Birleşik Mimari (OPC Unified Architecture) Referans Mimari (Reference Architecture), Referans Model (Reference Model), Sanayi 4.0 Referans Mimari Modeli (Reference Architecture Model Industrie 4.0)

GENEL

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse...