Sanayi 4.0 Referans Mimari Modeli

Sanayi 4.0 Referans Mimari Modeli (Türkçe)

Sanayi 4.0 için merkezi bir yönlendirme destek aracıdır ve sanayi 4.0'ın en önemli yönlerini bir araya getirir.

Reference Architecture Model Industry 4.0 (RAMI 4.0) (English)

RAMI 4.0 is the central orientation aid for Industry 4.0 and brings together the most important aspects of Industry 4.0.

Referenzarchitekturmodell Industrie 4.0 (-s) (RAMI 4.0) (Deutsch)

RAMI 4.0 ist die zentrale Orientierungshilfe für Industrie 4.0 und führt die wichtigsten Aspekte von Industrie 4.0 zusammen. 

Açıklama:

Sanayi 4.0 Referans Mimari Modeli (RAMI 4.0) ; bir sanayi 4.0 oluşumundaki en önemli hususları üç boyutlu bir şekilde ortaya koyan, yol gösterici niteliğe sahip bir yapıdır. Bunlar; 1. Boyut: Ürün yaşam döngüsüdür. 2. Boyut: Yapılacak işin temel konularıdır (müşteri, organizasyon, veriler, yer, iletişim vb.). 3. Boyut: Üretim hiyerarşisidir.

İlgili Kavramlar:
Endüstriyel İnternet Referans Mimarisi (Industrial Internet Reference Architecture), Referans Mimari (Reference Architecture), Referans Model (Reference Model), Sanayi 4.0 Referans Mimari Modeli (Reference Architecture Model Industrie 4.0)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
PLATTFORM I4.0, www.plattform-i40.de/PI40/R...