Gerçek Zamanlı (Türkçe)

Bir işlem veya olayın gerçekleştiği zamandır.

Real Time (English)

The actual time during which a process or event occurs.

Echtzeit (-e) (Deutsch)

Die tatsächliche Zeit, in der ein Prozess oder ein Ereignis auftritt.

Açıklama:

Fiziksel işlemin aktarıldığı gerçek zamanda, bir hesaplamanın performansıyla ilgili, hesaplama sonuçlarının fiziksel süreci yönlendirmesi için de kullanılır. Gerçek zamanlı uygulamalar; nitelik iyileştirmede, süreç kontrolünde, iletişim altyapısında kullanılmaktadır.

İlgili Kavramlar:
Gerçek Zamanlı (Real Time), Siber Fiziksel Sistem (Cyber Physical Systems), Süreç Kontrol (Process Control)

GENEL

Kaynak:
LEXICO.COM, www.lexico.com/definition/r... NIST, csrc.nist.gov/glossary/term... NIST SP 800-82 Rev. 2 (NISTIR 6859)