Hızlı Prototipleme

Hızlı Prototipleme (Türkçe)

Hızlı prototipleme, bilgisayar destekli tasarım (CAD) yazılımı kullanarak, bir parçanın veya bitmiş ürünün ölçekli modelini hızlı bir şekilde oluşturma yöntemidir.

Rapid Prototyping (English)

Rapid prototyping is a method of quickly creating a scale model of a part or finished product, using computer-aided design (CAD) software.

Schnelle Prototypherstellung (-e) (Deutsch)

Schnelle Prototypherstellung ist eine Methode zur schnellen Erstellung eines Maßstabsmodells eines Teils oder eines fertigen Produkts mithilfe einer CAD-Software (Computer Aided Design).

Açıklama:

Hızlı prototipleme cihazları vasıtasıyla bilgisayarda çizimi yapılmış her türlü ürünün bire bir modelini kısa süre içerisinde elde etme imkânı vardır. Hızlı prototipleme, yeni iş modelleri ve uygulama mimarilerini denemek için, yazılım mühendisliğinde de yaygın olarak kullanılır.

İlgili Kavramlar:
Bulut Bilişim (Cloud Computing), Dağıtık Bilişim Sistemi (Distributed Computing System) Hizmet Bilişimi (Utility Computing), Hizmet olarak Platform (Platform as a Service) İsteğe Bağlı Bilişim (On Demand Computing)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
TECHTARGET.COM, searcherp.techtarget.com/de...