Hızlı Yerleştirme (Türkçe)

En çok kullanılan, en iyi uygulamalarla, düşük maliyetle içerik oluşturma, doğrulama ve onaylamadır.

Rapid Deployment (English)

Creating content with low cost, most used / best practices, verification and validation.

Schnelle Bereitstellung (-e) (Deutsch)

Erstellen von Inhalten mit geringen Kosten, den am häufigsten verwendeten / Best Practices, Verifikation und Validierung.

Açıklama:

Hızlı yerleştirme, özellikle kurumsal kaynak planlaması uygulamalarında, kulanımı düşük maliyetli olarak hızlandırmak üzere oluşturulmuş bir yazılım stratejisidir.

İlgili Kavramlar:
Bulut Bilişim (Cloud Computing), Hızlı Yerleştirme (Rapid Deployment) Hizmet (Service), Hizmet Sağlayıcısı (Service Provider), Hizmet Tüketicisi (Service Consumer), Hizmet Yönlendirmesi (Service Orientation), Hizmetlerin İnterneti (Internet of Services) Hizmet Kalitesi (Quality of Service) Hizmetlerin Orkestrasyonu (Orchestration of Services), Kurumsal Kaynak Planlaması (Enterprise Resouce Planning)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ GENEL SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
SCIENCEDIRECT.COM, www.sciencedirect.com/topic...