Radyo Frekansıyla Tanımlama (RFID)

Radyo Frekansıyla Tanımlama (RFID) (Türkçe)

Belirlenmiş bir nesneyi pasif olarak tanımlamak için radyo dalgalarını kullanan bir teknolojidir.

Radio-Frequency Identification (RFID) (English)

A technology that uses radio waves to passively identify a tagged object

Radiofrequenz-Identifikation (RFID) (-e) (Deutsch)

Eine Technologie, die Funkwellen zur passiven Identifizierung eines gekennzeichneten Objekts verwendet.

Açıklama:

Gerçek fiziksel temas olmadan, elektromanyetik dalgalar yoluyla, insanlar dahil nesneleri tanımlamak için kullanılmaktadır. Bir tedarik zinciri boyunca öğelerin izlenmesi; yaygın olarak yapılan ticari ve endüstriyel uygulamalar arasındadır.Bu cihazlar, bir elektromanyetik alanı kullanarak, bir okuma cihazı ile iletişim kuran yongalara sahiptir. Barkod veya manyetik şerit gibi, yongalar, bir tarayıcı kullanılarak elde edilebilen bilgiler içerir. Bu bilgiler uzak mesafelerden de kaydedilebilir. Bu cihazlar, getirdikleri birçok faydaya rağmen, önemli güvenlik endişelerine de yol açmaktadır.

İlgili Kavramlar:
Nesnelerin İnterneti (Internet of Things), Otomatik Obje Tanımlama (Automatic Object Identification, Auto ID) Radyo Frekansı Tanımlama Etiketi (Radio Frequency Identification Tag, RFID Tag) Radyo Frekansıyla Tanımlama (Radio Frequency Identification) RFID Okuyucu (RFID Reader)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
INVESTOPEDIA.COM, www.investopedia.com/terms/...