Radyo Frekansıyla Tanımlama (RFID)

Radyo Frekansıyla Tanımlama (RFID) (Türkçe)

Nesneleri otomatik olarak izlemek ve tanımlamak için, bir nesne veya etiket ile, sorgulama cihazı veya okuyucu arasında kablosuz iletişim kuran teknolojilerdir.

Radio-Frequency Identification (RFID) (English)

The technologies that use wireless communication between an object or tag and interrogating device or reader to automatically track and identify such objects.

Radiofrequenz-Identifikation (RFID) (-e) (Deutsch)

Die Technologien, die die drahtlose Kommunikation zwischen einem Objekt oder Etikett und einem Abfragegerät oder Lesegerät verwenden, um solche Objekte automatisch zu verfolgen und zu identifizieren.

Açıklama:

Gerçek fiziksel temas olmadan, elektromanyetik dalgalar yoluyla, insanlar dahil nesneleri tanımlamak için kullanılan bir yöntemdir. RFID cihazları, bir elektromanyetik alanı kullanarak, bir okuma cihazı ile iletişim kuran yongalara sahiptir. Barkod veya manyetik şerit gibi, yongalar, bir tarayıcı kullanılarak elde edilebilen bilgiler içerir. Bu bilgiler uzak mesafelerden de kaydedilebilir. RFID cihazları, getirdikleri birçok faydaya rağmen, önemli güvenlik endişelerine yol açarlar.

İlgili Kavramlar:
Nesnelerin İnterneti (Internet of Things), Otomatik Obje Tanımlama (Automatic Object Identification, Auto ID) Radyo Frekansı Tanımlama Etiketi (Radio Frequency Identification Tag, RFID Tag) RFID Okuyucu (RFID Reader)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
TECHOPEDIA.COM, www.techopedia.com/definiti...