Kıyaslama (Türkçe)

Performansı iyileştirmek için, kuruluşun nasıl ve nerede değişmesi gerektiğini anlamak amacıyla temel iş ölçütlerini ve uygulamalarını ölçme ve bunları iş alanları içinde veya bir rakiple, sektördeki benzerleriyle veya dünyadaki diğer şirketlerle karşılaştırma sürecidir.

Benchmarking (English)

The process of measuring key business metrics and practices and comparing them—within business areas or against a competitor, industry peers, or other companies around the world—to understand how and where the organization needs to change in order to improve performance.

Benchmarking (-s) (Deutsch)

Der Prozess, bei dem wichtige Geschäftskennzahlen und -praktiken gemessen und verglichen werden - innerhalb von Geschäftsbereichen oder gegenüber Konkurrenten, Branchenvertretern oder anderen Unternehmen auf der ganzen Welt -, um zu verstehen, wie und wo das Unternehmen Änderungen vornehmen muss, um seine Leistung zu verbessern. .

Açıklama:

Kıyaslama kapsamında sürekli ölçme-değerlendirme yöntemiyle elde edilen veriler yeniliklere uyum sağlamak, öğrenme süreçlerini hızlandırmak, verimlilik, kalite ve rekabet gücünü artırmak amacıyla kullanılır. Kıyaslama performansa, uygulamaya,kurum içi farklı birim çalışmalarına, kurum dışı paydaş çalışmalarına odaklanarak yapılabilir.

İlgili Kavramlar:
Kırılamayan Internet (Unhackable Internet), Kuantum Bilişim (Quantum Computing), Kuantum Internet (Quantum Internet)

SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
APQC.ORG, www.apqc.org