Özellik (Türkçe)

Bir oluşumu tanımlayan niteliktir.

Property (English)

Feature of an entity.

Merkmal (-s) (Deutsch)

Eigenschaft einer Entität.

Açıklama:

Tür ve örnek kavramı özellik için geçerlidir. Özellik türleri çeşitli uluslararası standartlarda tanımlanmıştır. Bazı standartlarda, özellik veri ögesi türü olarak da adlandırılmaktadır. Özellik, belirli bir nesnenin niteliğini tanımlar. Bir özellik, kod, sürüm ve düzeltme gibi özelliklere sahip olabilir.

İlgili Kavramlar:
Oluşum (Entity), Özellik (Property), Standart (Standard)

GENEL

Kaynak:
AMRC -ADVANCED MANUFACTURING RESEARCH CENTER, INDUSTRY 4.0 DICTIONARY www.amrc.co.uk/files/docume...