Ürün Geliştirme Yaşam Döngüsü

Ürün Geliştirme Yaşam Döngüsü (Türkçe)

Bir şirketin bir ürünü geliştirmek, üretmek ve satmak için gerçekleştirmesi gereken tüm gerekli faaliyetlerin sıralamasıdır.

Product Development Life Cycle (English)

A sequence of all the required activities that a company must perform to develop, manufacture and sell a product.

Lebenszyklus von Produktentwicklung (-r) (Deutsch)

Eine Reihenfolge aller erforderlichen Aktivitäten, die ein Unternehmen ausführen muss, um ein Produkt zu entwickeln, herzustellen und zu verkaufen.

Açıklama:

Ürünü geliştirmek, üretmek ve satmak faaliyetlerinin yanısıra; pazarlama, araştırma, mühendislik tasarımı, kalite güvencesi, üretim ve tüm tedarikçi ve satıcı zinciri vb. faaliyetler de ürün geliştirme yaşam döngüsü kapsamında yer alır. Kavram; ürün geliştirmenin önemi, ürün geliştirme sürecinin ana aşamaları, kıyaslama, kavram geçerliliği ve tüm süreci anlama konularında önemli kaynak oluşturur.

İlgili Kavramlar:
Ağ Güvenliği (Network Security), Uygulama Alanı (Domain)

SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
SPRINGER.COM, link.springer.com/chapter/1...