Süreç İzleme (Türkçe)

Gereken veya beklenen performans düzeyindeki değişimi belirlemek için, girdileri çıktılara dönüştüren, birbiriyle ilişkili veya etkileşen faaliyetler kümesinin durumunu sürekli denetleme, eleştirel olarak gözlemleme veya belirleme işlemidir.

Process Monitoring (English)

In order to identify change from the performance level required or expected, continual checking, supervising, critically observing or determining the status of set of interrelated or interacting activities which transforms inputs into outputs .

Prozessüberwachung (-e) (Deutsch)

Um Änderungen gegenüber dem erforderlichen oder erwarteten Leistungsniveau zu identifizieren, muss der Status einer Reihe miteinander verbundener oder interagierender Aktivitäten, die Eingaben in Ausgaben umwandeln, kontinuierlich überprüft, beaufsichtigt, kritisch beobachtet oder bestimmt werden.

Açıklama:

Sürekli yüksek kalitede ürün üretmek için; sistemlerin, üretim sürecinin her aşamasında, küçük bir sapma ile çalışması beklenir. Düşük kaliteli ürünü bulmak için; sürecin sonuna kadar beklemek yerine, gerçek zamanlı olarak, hammaddelerin ve süreçteki ara adımların takibi önem kazanır. Olağandışı bir değişim belirlendiğinde, bunların tekrar yaşanmaması için, kalıcı süreç ayarlamaları yapılabilir. Süreç izleme otomatik geri bildirim kontrolü amacıyla tasarlanmaz.

İlgili Kavramlar:
Derin Öğrenme (Deep Learning), Doğal Dil İşleme (Natural Language Processing), Makine Öğrenmesi (Machine Learning), Sohbet Robotları (Chatbots), Yapay Zeka (Articficial Intelligence)

SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
NIST, nvlpubs.nist.gov/nistpubs/S...