Süreç Modeli (Türkçe)

Birleşik parça süreçleri sistemini içeren süreç modelidir.

Process Model (English)

Model of a process as a system of coupled part-processes.

Prozessmodell (-s) (Deutsch)

Modell eines Prozesses als System von miteinander verkoppelten Teilprozessen

Açıklama:

Karmaşık sistemlerde bir süreç modeli oluşturulması; ilerde oluşabilecek zaman ve maddi kayıpları minimuma indirebilecek ve değer zincirini oluşturan taraflar arasındaki iletişim ve etkileşim yeteneğini ortaya çıkaracaktır.

İlgili Kavramlar:
Dijital İkiz (Digital Twin), Süreç İzleme (Process Monitoring), Süreç Madenciliği (Process Mining), Süreç Modeli (Process Model), Süreç Mühendisliği (Process Engineering) Süreç Yönetimi (Process Management) Ürün Veri Yönetimi (Product Data Management), Veri Toplama (Data Acquisition)

GENEL

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse...